Специалисти

   Специалисти

   Предоставянето на специализираните здравни грижи се осъществява от мултидисциплинарен екип, състояще се от високо квалифицирани специалисти.
    
    
   Допълнителна квалификация
    
   Персонала на хоспис "ДАР" е преминал допълнителен курс на обучение по палиативни грижи, организиран от управлението на хосписа.
    
    
    
    
    
    
   Екип
    
   Лекар
   Медицински сестри
   Рехабилитатори
   Болногледачи
   Психолог
   Различни специалисти в областта на медицината, социалните дейности и др.
    
    
   Стационар
    
   Стационара на хосписа разполага с 17 легла, като болните са разпределени в два сектора
    
   Сектор А  - за интензивни грижи
   Сектор Б  - за продължително медицинско наблюдение и лечение