ХОСПИС ДАР

   ХОСПИС ДАР е регистриран по закона за лечебните заведения. 

   Хосписът предлага комплексни и специализирани здравни грижи, осигуряващи най-добро качество на живот на пациенти в напреднал стадий на болестта.

   Основната дейност на хосписа е 24 - часово, продължително медицинско наблюдение и лечение на лица с хронични инвалидизиращи състояния, както и на лица с тежки и необратими здравословни проблеми от всички възрастови групи. Пациентите на хосписа постъпват в стационара за след болнично лечение, като на всеки пациент се предлага индивидуална рехабилитационна програма. Екипът осъществява и обслужване по домовете - прегледи, манипулации, здравни и хигиенни грижи и медико-социална рехабилитация.
    
    
    
    

    

                  Грижите включват                                                                     Основни приоритети                                Хосписът разполага с
    
   ЛЕКАРСКО НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ;                                 ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ                         ФУНКЦИОНАЛНИ ЛЕГЛА
   СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ;                                   КОМФОРТ ЛЕКУВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ;      АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ
   САНИТАРНО И БОЛНОГЛЕДАЧЕСКО ОБГРИЖВАНЕ;       ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМФОРТ НА ДУХА           КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ ЕКГ АПАРАТ
   МЕДЕЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ;             И СЪЗНАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ И                 ИНХАЛАТОРИ, АСПИРАТОРИ И
   КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ                                ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ;                         ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ГРИЖИ 
   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ;                                                                                                                                                                     ЗА ТЕЖКО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ 
   РАБОТА С ДУХОВНО ЛИЦЕ;
   РАБОТА СЪС СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ;
   РАБОТА С ПСИХОЛОГ;
   ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН
   ТРАНСПОРТ ЗА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
   СЪС СЪВРЕМЕННО ОБУРУДВАНЕ И
   ПРИТЕЖАВАЩ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ
   ДОКУМЕНТИ;