За нас

ХОСПИС ДАР

2014-02-05 14:19:05

ХОСПИС ДАР е регистриран по закона за лечебните заведения.  Хосписът предлага компл..